لیبل دایره شیشه‌ای

قطر دایره ( 10 تا 269 میلیمتر)*
تعداد برگ (حداقل 6)*

صورتحساب